Uppdrag som är mindre än 2 MB kan skickas till oss med e-post, vid större filer ber vi er att använda vart FTP. Instruktioner hittar ni vid programmets hjälptext.

Vårt FTP adress är: ftp.ilo.ee
Username: ftp_public
Password: FTPpublic

Vi föredrar att få kundernas arbete som composite PDF eller högupplösta PostScript-optimerade PDF-filer. Var vänlig och använd PDF version 1.3 (PDF standard PDF/X-1a: 2001).

Vi rekommenderar att ni tar hänsyn till följande:

 • Dokumentformat i ert layoutprogram bör vara skuret format.
 • Vid uppställning av text i böcker och tidskrifter skall man till trycksakens rena format lägga till 3-5 mm extra marginal för beskärning (bleed) för varje ytterkant .Glöm inte att lägga bleed på printfilens mått. Observera att dokumentformat och bleedens storlek bör finnas med i filnamn.
 • Pdf:en ska ha rätt sidordning. Till exempel om ni skall trycka en 16-sidig broschyr så ska dokumentet börja med sidan 1 och sluta med sidan 16.
 • Vid skapande av print eller pdf filer bör man undvika att välja tillskärnings – eller och montering märken. Om man ej kan lösa det på annat sätt, bör man lägga tillskärningsmärken +0,5 mm utanför bleed.
 • Rastertäthet ges av tryckeriet och det beror på pappret. I flesta fall är det följande:
  Obestruket, grovt papper – 120 lpi
  Obestruket, slät papper – 133 lpi
  Matt, bestruket papper – 150 lpi
  Glättat, bestruket papper- 175 lpi

Om ni har speciella önskemal, var vänlig informera oss om dem fran början, då harv i möjlighet att ta hänsyn till dem.

Stanslinjens tjocklek bör vara 0,4 mm. Detta mått är beroende av sågbladets tjocklek, som används för att göra den aktuella stansen. I PDF-filen bör ni markera hela stanslinjen med spot- färg och lägg den på layouten. Det är viktigt att se till utfall  sträcker sig 5 mm över stansritningen.

Vi ber er att döpa era tryckfiler förståndligt och om möjligt använd namn som har anknytning till kunden och till konkret arbete.

För att undvika risker och missförstand, ber vi er att skicka in en modell (en slutgiltig pappersutskrift, helst i skala 1:1) tillsammans med förklaringar för nödvändiga förberedelser. Var vänlig kolla att modellen är utskrift av ert senaste layoutversionen.

Vi ber er att använda följande programvara:

 • Macromedia FreeHand MX Adobe Illustrator CS
 • Adobe PageMaker 7.0 (PC)
 • Adobe InDesign CS (PC)

Om ni vill skicka in enstaka filer gjorda i Mac programm, ber vi er  att kontakta tryckeriet i förväg.

VARNING! Microsofts mjukvara är ej anpassad för tryckförberedelse. I offsettryck ger det ej bra resultat.